Svårt förutsäga lyckan

Svårt förutsäga lyckan

Vi är inte alltid bra på att veta vad som kommer att göra oss lyckliga. I synnerhet lider vi av att vi överskattar varaktighet och intensitet av känslor som är förknippade med resultatet oavsett om det är trevliga eller otrevliga känslor det handlar om.

Patienter överskattar de negativa effekterna av att ställa medicinska villkor, älskare överskattar de negativa effekterna av att förhållandet tar slut och väljarna överskattar de negativa effekterna av att deras företrädare förlorar i valet.

I en undersökning i USA fann man att ur ett representativt urval av befolkningen så hade man  underskattat antagandet av bedömning av lyckan hos människor som tjänade mindre än 55.000 dollar. De var egentligen lyckligare än man hade antagit. Vid $55´ var det en brytgräns. Där man då vid inkomster över $55´  istället var mindre lycklig än vad man i undersökningen hade antagit att människorna skulle vara. Så det är annat som gör människor lycklig än högre inkomst.

lycka-kontra-inkomst

Verklig kontra antagen lycka som ett korrelat av hushållens inkomster i USA.

Två typer av förklaringar till att det är svårt förutsäga lyckan och varför vi gör dessa felbedömningar:
Fokuserings fällan: Vi ser resultatet som vi tänker bidra mer till vår lycka bara för att vi fokuserar på det hela tiden och därför glömmer vi att ta hänsyn till många andra saker som bidrar till personligt välbefinnande men som inte påverkas av reslutetet.

Anpassnings fällan: Människor anpassar sig oftast till både bra och dåliga saker men vi misslyckas ofta med att beakta sådana psykologiska mekanismer i vår affekterade prognos.

Fördomarna här tyder på att vi hela tiden överskattar effekterna av att sätta vår lyckonivå.

Tänk så mycket energi vi lägger på den där trissmiljonen som hägrar medan vi glömmer det som vi faktiskt kan påverka för vår lyckonivås höjning som exempelvis ens personliga relationer eller fritidsintressen. Så det är!

Läs mer>>
Aknin, Lara, Michael Norton, & Elizabeth Dunn (2009). “From wealth to well-being? Money matters, but less than people think”, The Journal of Positive Psychology 4

Kontakta mig

Kontakta mej