Musik som naturlig medicin

Musik har många positiva effekter för vår kropp och hälsa.

Lugnande De flesta studier som undersökt saken visar att musik, särskilt lugn musik, tydligt sänker halten av stresshormonet kortisol. Även blodtryck, hjärtats hastighet och andningshastigheten sänks av musik vi tycker om.

Inflammationsdämpande Inflammationer är inblandade i en rad olika sjukdomar, från depression till åderförkalkning, och att lyssna till eller själv utöva musik minskar tydligt dessa inflammationer.

Mot infektioner Vi vet att kortisol trycker ner de processer i immunförsvaret där kroppen reagerar mot infektioner. När stress släpper och kortisolhalter sjunker förbättras därför vårt försvar. När vi lyssnar på musik bildar vi också fler antikroppar av typen IgA, vilket skyddar mot infektioner. Det får immunförsvaret att öka produktionen av naturliga mördarceller, som bekämpar bakterier och kanske även cancerceller.

Kan lindra allergier Studier har visat att musik kan minska allergiska reaktioner mot exempelvis mat. Man har också sett att musik dämpar mängden av IgE-antikroppar inblandade i allergiska reaktioner mot latex.

Får dig att träna hårdare Du följer omedvetet tempot i musiken när du tränar. I en studie föll träningsintensiteten när tempot sänktes i en låt utan att deltagarna visste om det. Tvärtom tränade de omedvetet hårdare när samma låt spelades upp med högre tempo.

Bättre humör Musiken går förbi förnuftsdelarna i hjärnan och går direkt till känslohjärnan. Hormonet oxytocin som frigörs av musik ger oss lugn och ro och lindrar smärta och oro. Musiken frigör också lyckohormonet endorfin, som höjer din fysiska förmåga och gör dig lycklig.

Lindrar smärta Smärta kan bli mindre obehaglig och intensiv när man får lyssna på musik. Musik har också visat sig ha en positiv effekt mot kroniska muskelsmärtor orsakade av fibromyalgi. Studier har också visat att musik kan minska användning av smärtstillande medicin med upp till 50 procent.

Läs mer –>Musik-Rena medicinen Prevent
Läs mer–>Det här säger forskningen om värdet av musik STIM

Kontakta mig

Kontakta mej