Musikterapins fördelar för autistiska barn

En av musikens fördelar är att den stimulerar båda hjärnhalvorna. Musikterapeuten kan använda en sång eller instrument för att stödja kognitiv aktivitet, bygga medvetenhet om sig själv och förbättra relationer till andra. Kommunikation är något autistiska barn ofta har svårt med. Här stimulerar musiken kommunikativt beteende och interaktion med andra. Har man musik i grupp …

Musikterapins fördelar för autistiska barn Read More »