depression

Depression

Ett depressivt tillstånd eller depression kännetecknas av: Nedstämdhet Minskat intresse Minskad glädje Sömnstörning Viktförändring, upp eller nedgång Rastlöshet Tröghet Svaghetskänsla, energibrist Skuldkänslor Obeslutsamhet Nedsatt koncentrationsförmåga Självmordstankar Depression är en psykisk sjukdom men det kan påverka din kropp och ditt sinne. Sömnproblem till exempel kan vara ett symptom på depression. Svårigheter att somna eller att sova …

Depression Read More »

Kontakta mig

Kontakta mej