Musikandning

Musikandning Andningsmodulerad GIM – Musikandning är en bearbetning av BMGIM, utvecklad för personer med traumatisk stress med dysregulation av autonoma nervsystemet ANS, 2, som. PTSD, komplex PTSD, partiell PTSD. även för klienter med dysregulering med t.ex anpassningsstörning, långvarig sorg, utvecklings kriser men även för självförverkligande. ANS, Autonoma nervsystemet Det icke-viljestyrda  eller autonoma nervsystemet, ANS  styr …

Musikandning Read More »