Kalani om vad Musikterapi är

Kalani Das förklarar vad musikterapi är: