kreativitet

Kreativa tar tid till ensamhet

Kreativa tar tid till ensamhet För att vara öppen för kreativitet, måste man ha förmåga till konstruktiv användning av ensamhet. Man måste övervinna rädslan för att vara ensam. Amerikanske existentiella psykologen Rollo May. Artister och kreatörer är ofta stereotypa som ensamvargar och medan så faktiskt inte är fallet kan ensamheten vara nyckeln till att ta …

Kreativa tar tid till ensamhet Read More »

Kontakta mig

Kontakta mej