Category Archives: Symbolarbete

songbird

Nu i Europa – SMI Supported Music and Imagery

Nu i Europa – SMI Supported Music and Imagery

Nu har Lisa Summers och Sumi Paik-Maiers modifierade GIM metod, SMI – Supported Music and Imagery nått Europa. Eva Lillqvist, CreateLife är en av de första som får ta del av utbildning i denna resursorienterade musikterapeutiska metod på sin GIM utbildning i London.

Supported Music and Imagery metoden har fokus på positiva resurser snarare än klientens problem. Denna positiva resurs kan vara något som  har en positiv inverkan på en klient. Det kan vara så enkelt som att njuta en vilsam kaffepaus  eller en varm kram från en mor. Fokus ligger inte på den yttre verkligheten, aktiviteten sak och / eller en person utan det är på den inre kvalitet som man känner utifrån dessa. Det är inte kaffe kvaliteten utan mer en stund då man känner sig vara i kontakt med sig själv. Inte kramen eller modern i sig själv utan, värmen och kärleken man känner genom en kram av en mor. Hur liten resursen än må vara så förstärks egot i arbetet med att fokusera och fördjupa den inre kvaliteten på dessa positiva resurser och positiva bilder.

SMI, Stödjande musik och bildspråk är effektiv som en korttids terapi och kan tillämpas självständigt eller tillsammans med re-eductiv / rekonstruktiv musik och bildterapi.

Läs mer>>

Vill du bli klient för mej under GIM utbildningen till ett rabatterat pris, så hör av dig för mer info. Välkommen!

albert-einstein

25 livslektioner från Albert Einstein

Här är 25 livs lektioner från Albert Einstein:

1. Immateriell tillväxt bör inledas vid födseln och upphöra först vid döden. Det är aldrig för sent att börja spela saxofon.

2. Alla ska respekteras som individ, men ingen idoliseras.

3. Gör aldrig något mot ditt samvete även om samhället kräver det.

4. Om människor beter sig bra bara för att de är rädda för straff och hoppas på belöning, då är vi faktiskt ledsna på riktigt.

5. En perfektion mening och förvirring av målen verkar vara vårt största problem idag.

6. Kärlek är en bättre lärare än plikt.

enbenta-tita

Kreativa tar tid till ensamhet

Kreativa tar tid till ensamhet

För att vara öppen för kreativitet, måste man ha förmåga till konstruktiv användning av ensamhet. Man måste övervinna rädslan för att vara ensam.
Amerikanske existentiella psykologen Rollo May.

Artister och kreatörer är ofta stereotypa som ensamvargar och medan så faktiskt inte är fallet kan ensamheten vara nyckeln till att ta fram sitt bästa arbete. För Kaufman, kopplar detta till dagdrömmeri – vi måste ge oss själva tid ensam för att helt enkelt låta våra sinnen att vandra.

Du måste komma i kontakt med den inre monolog för att kunna uttrycka det,” säger han. ”Det är svårt att hitta den inre kreativa röst om du … inte komma i kontakt med dig själv och reflektera över dig själv.

Rollo May framhåller i sin klassiker från 1975, Modet att Skapa att all verklig kreativitet innebär ett hot mot konformiteten. Den skapande människan går in i ett intensivt möte med något bortom sitt eget subjekt, och i detta möte måste hon satsa allt och riskera att misslyckas. Skapandet kräver mod och är inte en syssla bland andra. Det är emotionell hälsa i dess högsta form.

Många kreativa människor ha en känsla av att när som helst bli avslöjad. May har förklaringen att varje gång en betydelsefull ide´ bryter igenom innebär den ett hot mot den allmänna uppfattningen och ger den äkta skaparen en skuldkänsla. Picasso sade: ” Varje skapande handling är först och främst en destruktiv handling”.

Mays slutsats i sin bok är att kreativa människor kännetecknas av att de kan leva med ångest trots pris av otrygghet, känslighet och försvarslöshet.

Kreativitet kräver gränser. Skapandet uppstår ur människors kamp och mot det som begränsar dem. Gränser och expansion går hand i hand. Intressant fråga: Hur långt kan vi släppa fantasin loss?

Läs mer>>

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se