Musikterapi

Vad är musikterapi?

Vad är musikterapi? Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Musik ger även intellektuell och emotionell påverkan, påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation. Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som exempelvis blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och immunförsvar. Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet. Musikterapi är …

Vad är musikterapi? Read More »

Musikterapi i cancervård

Musikterapi i cancervård Musikterapi inom cancervården används för att hantera de känslomässiga, psykologiska, kognitiva, fysiska och sociala behov hos patienten. De fysiska effekterna av musikterapi omfattar minskade högt blodtryck, lägre snabb hjärtfrekvens, minskad depression och ångest, och befrielse från sömnlöshet, säger American Cancer Society . Hos patienter som får en hög dos av strålning, har …

Musikterapi i cancervård Read More »

Kontakta mig

Kontakta mej