Category Archives: Musikterapi

blow-feather

Musikandning

Musikandning

Andningsmodulerad GIM – Musikandning

  • är en bearbetning av BMGIM, utvecklad för personer med traumatisk stress med dysregulation av autonoma nervsystemet ANS, 2, som. PTSD, komplex PTSD, partiell PTSD.
  • även för klienter med dysregulering med t.ex anpassningsstörning, långvarig sorg, utvecklings kriser men även för självförverkligande.

ANS, Autonoma nervsystemet

Det icke-viljestyrda  eller autonoma nervsystemet, ANS  styr andning, blodtryck, puls och andra funktioner vi inte kan påverka medvetet. ANS har två system; sympatikus oh parasympatikus. Dessa samverkar oftast med att modulera aktiviteter utefter hot eller icke hot, aktivitet eller vila.

Vid hot och fara gör sig sympatikus systemet redo för att slåss eller fly, eller spela död genom att utsöndra hormonerna epinefrin och nonepinefrin. Blir stressen lång utsöndras kortisol. Vid långvarig kortisolutsöndring kan det bli  skadliga effekter på bland annat humör,  kognitiv förmåga, uppmärksamhet, minne och coping förmåga, se saker på ett nytt sätt.

Fortsättning följer…

homebag

Musikpsykoterapi

GIM är en musikpsykoterapi som låter samspelet mellan flera sätt, flera modaliteter som ord, bilder och musik  involvera den kreativa processen vilket öppnar psykoterapi för en bredare upplevelse av mänsklig potential och helande. Nu finns det möjligheter även i Västerås at prova på detta.

vagn2small

Välkommen in!

Välkommen in i min kajuta…men det gungar inte, den står stadigt. Nu börjar hösten göra sig påmind, har gjort små besök hela sommaren i och för sig men nu blir det mer permanent. Det finns plats för fler som behöver stöd i livet. GIM eller annan musik- eller symbolterapi passar för många olika orsaker i livet. Man har kanske har hamnat i en transition, övergång som är tung att komma vidare i, då finns mycket att hämta med skapande metoder. (På bilden tror jag det är Fowlers bok Stages of Faith som ligger på bordet).

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se