Psykisk ohälsa – Depression

Psykisk ohälsa – Depression I dagens Sverige är psykisk ohälsa av olika slag något av det vanligaste hälsoproblemet. Lika många är drabbade av det som smärta i rygg och nacke. I studier har det visat sig att cirka 25 procent av svenska kvinnor och 15 procent av männen har psykiatriska besvär.  Det motsvarar runt 1,4 miljoner …

Psykisk ohälsa – Depression Read More »