Symbolarbete

Kreativa tar tid till ensamhet

Kreativa tar tid till ensamhet För att vara öppen för kreativitet, måste man ha förmåga till konstruktiv användning av ensamhet. Man måste övervinna rädslan för att vara ensam. Amerikanske existentiella psykologen Rollo May. Artister och kreatörer är ofta stereotypa som ensamvargar och medan så faktiskt inte är fallet kan ensamheten vara nyckeln till att ta …

Kreativa tar tid till ensamhet Read More »

Kreativa observerar

Kreativa observerar allt Världen är en kreativ persons ostron Den kreativa personen ser möjligheter överallt och hela tiden. Hon tar in information som blir underlag för kreativa uttryck av allehanda slag. Många kreativa personer har ofta med sig en anteckningsbok hela tiden för att skriva ner observationer av människor och händelser. Anteckningar och skisser som …

Kreativa observerar Read More »

Kontakta mig

Kontakta mej