Symbolarbete

Skriv av dig

Skriv av dig de mentala fastlåsta mönster som är sparade i ditt inre. Du kan fråga dig själv i din journalbok : 1) Vad gör jag för att återskapa de ursprungliga erfarenheterna i min barndom/tonåren in i mitt vuxna liv? Det är bra att känna till dina känslomässiga, mentala och fysiska mönster så djupt att …

Skriv av dig Read More »

Duktig flicka syndromet

Duktig flicka syndromet En positiv upplevelse som resulterar i idel lovord blir en tvångsmässig del av vårt trossystem. Få av oss tänker på godkännande som driver våra beteenden som något negativ och som går i fel riktning. Men att upprepat söka godkännande är för många något vi har vunnit på i det förflutna och som …

Duktig flicka syndromet Read More »

Alternativa terapier

Olika alternativa terapier förklaras i den här artikeln. Läs om hur man kan finna lindring med bildterapi, musikterapi, och fler andra alternativa behandlingar. En mängd olika alternativa terapier skiftar de sätt som vi närmar oss psykisk friskvård på. Även om samtalsterapi lever och mår bra så kan nya metoder antingen tjäna som enskilda terapiformer eller …

Alternativa terapier Read More »

Kontakta mig

Kontakta mej