musikterapi

Vad är musikterapi?

Vad är musikterapi? Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Musik ger även intellektuell och emotionell påverkan, påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation. Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som exempelvis blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och immunförsvar. Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet. Musikterapi är …

Vad är musikterapi? Read More »

Musikterapi i cancervård

Musikterapi i cancervård Musikterapi inom cancervården används för att hantera de känslomässiga, psykologiska, kognitiva, fysiska och sociala behov hos patienten. De fysiska effekterna av musikterapi omfattar minskade högt blodtryck, lägre snabb hjärtfrekvens, minskad depression och ångest, och befrielse från sömnlöshet, säger American Cancer Society . Hos patienter som får en hög dos av strålning, har …

Musikterapi i cancervård Read More »

Alternativa terapier

Olika alternativa terapier förklaras i den här artikeln. Läs om hur man kan finna lindring med bildterapi, musikterapi, och fler andra alternativa behandlingar. En mängd olika alternativa terapier skiftar de sätt som vi närmar oss psykisk friskvård på. Även om samtalsterapi lever och mår bra så kan nya metoder antingen tjäna som enskilda terapiformer eller …

Alternativa terapier Read More »

Kontakta mig

Kontakta mej