Tag Archives: kreativitet

Gott nytt hälsoår!

God hälsa är att ha ett överskott
i förhållande till vardagens krav

Hälsobegreppet är mångbottnat och ett par exempel på det är att vi talar om:

• Fysisk hälsa
• Psykisk hälsa
• Intellektuell hälsa
• Emotionell hälsa
• Social hälsa
• Andlig hälsa

En viktig ingrediens för att uppnå hälsa är kultur i alla dess former. I Nationella
folkhälsokommitténs slutbetänkande, 2000 menade man att:

Alla, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön,
utbildning, bostadsort eller födelseland, bör
ges reell tillgång till de kulturaktiviteter, som
är hälsofrämjande och rehabiliterande.

Men vad har hänt i samhället sedan dess, med så mycket nedmontering av musikskolor, estetisk verksamhet på gymnasiet som försvann som kärnämne, regionmusik, länsmusik, teatrar, biografer bibliotek med mer som är på fallrepet. Vad har du för nyårslöfte för att bli eller förbli en kulturell samhällsmedborgare?

albert-einstein

25 livslektioner från Albert Einstein

Här är 25 livs lektioner från Albert Einstein:

1. Immateriell tillväxt bör inledas vid födseln och upphöra först vid döden. Det är aldrig för sent att börja spela saxofon.

2. Alla ska respekteras som individ, men ingen idoliseras.

3. Gör aldrig något mot ditt samvete även om samhället kräver det.

4. Om människor beter sig bra bara för att de är rädda för straff och hoppas på belöning, då är vi faktiskt ledsna på riktigt.

5. En perfektion mening och förvirring av målen verkar vara vårt största problem idag.

6. Kärlek är en bättre lärare än plikt.

enbenta-tita

Kreativa tar tid till ensamhet

Kreativa tar tid till ensamhet

För att vara öppen för kreativitet, måste man ha förmåga till konstruktiv användning av ensamhet. Man måste övervinna rädslan för att vara ensam.
Amerikanske existentiella psykologen Rollo May.

Artister och kreatörer är ofta stereotypa som ensamvargar och medan så faktiskt inte är fallet kan ensamheten vara nyckeln till att ta fram sitt bästa arbete. För Kaufman, kopplar detta till dagdrömmeri – vi måste ge oss själva tid ensam för att helt enkelt låta våra sinnen att vandra.

Du måste komma i kontakt med den inre monolog för att kunna uttrycka det,” säger han. ”Det är svårt att hitta den inre kreativa röst om du … inte komma i kontakt med dig själv och reflektera över dig själv.

Rollo May framhåller i sin klassiker från 1975, Modet att Skapa att all verklig kreativitet innebär ett hot mot konformiteten. Den skapande människan går in i ett intensivt möte med något bortom sitt eget subjekt, och i detta möte måste hon satsa allt och riskera att misslyckas. Skapandet kräver mod och är inte en syssla bland andra. Det är emotionell hälsa i dess högsta form.

Många kreativa människor ha en känsla av att när som helst bli avslöjad. May har förklaringen att varje gång en betydelsefull ide´ bryter igenom innebär den ett hot mot den allmänna uppfattningen och ger den äkta skaparen en skuldkänsla. Picasso sade: ” Varje skapande handling är först och främst en destruktiv handling”.

Mays slutsats i sin bok är att kreativa människor kännetecknas av att de kan leva med ångest trots pris av otrygghet, känslighet och försvarslöshet.

Kreativitet kräver gränser. Skapandet uppstår ur människors kamp och mot det som begränsar dem. Gränser och expansion går hand i hand. Intressant fråga: Hur långt kan vi släppa fantasin loss?

Läs mer>>

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se