Tag Archives: kreativitet

folk

Kreativa arbetar när det passar dem

Kreativa arbetar när det passar dem

Kreativa arbetar de timmar som fungerar för dem.
Många stora artister har sagt att de gör sitt bästa arbete antingen mycket tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Vladimir Nabokov började skriva direkt efter att han vaknade vid 6 eller 7:00, och Frank Lloyd Wright gjorde en praxis att vakna upp till 3 eller 4 på morgonen och arbeta i flera timmar innan tillbaka till sängen. Oavsett när det är, kommer individer med hög kreativ produktion ofta lista ut vad klockan är att deras sinnen börja skjuta upp, och strukturera sina dagar därefter.

Franz Kafka frustrerad med sitt bostadskvarter och dagjobb skrev i ett brev till Felice Bauer 1912:

Tiden är kort, min styrka är begränsad, kontoret är en skräck, lägenheterna är bullriga och om ett trevligt, okomplicerad liv är inte möjligt då  måste man försöka slingra sig igenom genom subtila manövrar.

Kafka tillsammans med flera andra beskriver i boken Daily Rituals- How artist work hur de subtilt manövrera de många självförvållade hinder och självpåtagna dagliga ritualer för att få gjort det arbete de älskar att göra, vare sig genom att vakna tidigt eller stanna uppe sent. Antingen genom självmedicinera med munkar eller bad, dricka stora mängder kaffe eller ta långa dagliga promenader.

Thomas Wolfe skrev stående i köket, uppe på kylskåpet som sitt skrivbord, drömmande smeka sina ” manliga konfigurationer ” . . .

Jean- Paul Sartre tuggade på Corydrane tabletter som är en blandning av amfetamin och aspirin med ett intag tio gånger den rekommenderade dosen varje dag . . .

Descartes hade velat ligga kvar i sängen, hans sinne vandrade i sömnen genom skogar, trädgårdar och förtrollade slott där han upplevt var njutning man kan tänka sig.

Anthony Trollope som krävde av sig själv att varje morgon skriva tre tusen ord. 250 ord varje kvart på tre timmar innan han går iväg till sitt jobb på posten- Som han höll på med i trettiotre år under skrivandet av mer än två dussin böcker. . . Karl Marx . . . Woody Allen . . . Agatha Christie . . . George Balanchine , som gjorde det mesta av sitt arbete medan de strök sin tvätt . . . Leo Tolstoj . . . Charles Dickens . . . Pablo Picasso . . . enligt brodern så arbetade George Gershwin tolv timmar om dagen från sen morgon till midnatt. Han komponerade vid pianot i pyjamas, morgonrock och tofflor . . .

Igor Stravinsky kunde inte  komponera om han inte var säker på att ingen kunde höra honom och många vittnar om att när de var blockerade, idetorka så stod de på huvudet för att  rensa hjärnan.

Tidigt i säng och tidigt stiga upp gör en människa frisk, rik och klok.
Benjamin Franklin
- den ursprungliga gurun av självkontroll och produktivitet

Läs mer>>

kapellfonster

Kreativa observerar

Kreativa observerar allt

Världen är en kreativ persons ostron

Den kreativa personen ser möjligheter överallt och hela tiden. Hon tar in information som blir underlag för kreativa uttryck av allehanda slag.

Många kreativa personer har ofta med sig en anteckningsbok hela tiden för att skriva ner observationer av människor och händelser. Anteckningar och skisser som senare kan användas för att skriva en artikel, roman, låt eller skapa något annat alster.  Även i dagens högteknologiska tidevarav så är mobiltelefoner utrustade med små inspelningsfunktioner och bra kamera som kan vara till stöd för minnet och ett sätt att sortera och bättre förstå komplexiteten och motsättningarna i sitt eget sinne.

Några av de mest fascinerande kontrasterna i livet är de som finns i skapande personer – de som är ständigt på scenen och i allmänhetens ögon. Av Csikszentmihalys lista över 10 komplexa personlighetsdrag av kreativa människor som bygger på intervjuer med ett brett utbud av kreativa människor är nog dessa tre är de mest relevanta för skapande personer:

Kreativa människor har en hel del fysisk energi , men de är också ofta tysta och i vila. De arbetar långa timmar med stor koncentration, samtidigt projicerar de en aura av friskhet och entusiasm… Det här betyder inte att kreativa människor är hyperaktiva, att de alltid är på. Faktum är att de vilar ofta och sover mycket. Det viktiga är att de kontrollerar sin energi. De är inte styrda av kalendern, datorn eller ett externt schema. Vid behov kan de fokusera det som en laserstråle. När de inte behöver fokuser så laddar kreativa typer omedelbart batterierna. De anser rytmen av aktivitet följt av lättja eller reflektion mycket viktigt för att lyckas med sitt arbete.

Kreativa människor tenderar att vara både utåtriktade och inåtvända. Vi är oftast det ena eller det andra. Antingen föredrar hon att vara i mitten av stora folkmassor eller sitta på åskådarplats och observera den passerande showen. I psykologisk forskning anses utåtriktade och inåtvändhet i själva verket vara de mest stabila personlighetsdrag som skiljer människor från varandra och som kan mätas med stor tillförlitlighet. Kreativa individer tycks uppvisa båda egenskaperna samtidigt.

Kreativa människors öppenhet och känslighet utsätter dem ofta för lidande och smärta men även för en hel del glädje… Att vara ensam i spetsen för en disciplin lämnar dem också utsatt och sårbar.

landskap

Kreativa dagdrömmer

Kreativa dagdrömmer

Kreativa typer vet trots vad deras lågstadie lärare kan ha sagt att dagdrömmar är allt annat än ett slöseri med tid.
Enligt Kaufman och psykolog Rebecca L. McMillan , medförfattare till en artikel med titeln ”Ode To Positive Constructive Daydreaming,” menar att dagrömmeri kan hjälpa till i arbetet med den kreativa inkubationen. Och naturligtvis vet många av oss av erfarenhet att våra bästa idéer kommer till synes ur det blå när våra sinnen är någon annanstans, t.ex när vi är ute och går eller står och diskar.

Även dagdrömmare kan tyckas tänka mindre. I en studie 2012 föreslog författarna att dagdrömmar faktiskt kan innebära ett mycket engagerad hjärntillstånd – där dagdrömmar kan leda till plötsliga kontakter och insikter eftersom det är relaterat till vår förmåga att minnas information i ljuset av distraktioner. Neuroforskare har också funnit att dagdrömmar involverar samma hjärnprocesser som är förknippade med fantasi och kreativitet.

Dagdrömmar är ett sätt att dopp i sin inre ström av medvetande och personligen reflektera över världen och visualisera framtiden. Liksom drömmar och tänkande över huvud taget så kan ingen se vad du dagdrömmer om.  Det kommer inifrån liksom fantasi och fritt tänkande har dagdrömmande visat sig vara riktigt viktiga bidrag till kreativitet.

Forskning har även visat att den standardiserade test, när eleverna tillåts att tänka fritt och göra personliga kopplingar till sina egna liv så gör de bättre resultat på tentorna och presterar bättre i skolan.

Men hur kan fördelarna med mind-vandring, som innebär att lossa från vår omgivning, kunna förenas med de psykiska och kognitiva fördelar med mindfulness, som fokuserar på att utveckla en medveten medvetenhet om nuet? Mindfulness anses som något av ett universalmedel idag som kopplas till förbättrad kognition, minskad stress och många andra fördelar. Vi måste dock tillåta oss att balansera den fokuserade sinnet med fria sinnet.

Forskningen på fantasi och kreativitet visar att om vi är alltid i ögonblicket kommer vi att gå miste om viktiga samband mellan våra egna inre fria tankar och omvärlden. Kreativitet ligger i att skärningspunkten mellan vår yttre värld och vår inre värld. Lagom är bäst!

Läs mer>>

Läs lite till>>

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se