Musikterapi

Musikterapins fördelar för autistiska barn

En av musikens fördelar är att den stimulerar båda hjärnhalvorna. Musikterapeuten kan använda en sång eller instrument för att stödja kognitiv aktivitet, bygga medvetenhet om sig själv och förbättra relationer till andra. Kommunikation är något autistiska barn ofta har svårt med. Här stimulerar musiken kommunikativt beteende och interaktion med andra. Har man musik i grupp …

Musikterapins fördelar för autistiska barn Read More »

Vad händer i hjärnan när människor spelar musik tillsammans?

Vad händer i hjärnan när människor spelar musik tillsammans? Ett team av sociala neurovetenskapsmän från Bar-Ilan University och University of Chicago introducerade en hjärnmodell som belyser de sociala funktionerna och hjärnmekanismerna som ligger till grund för de musikaliska anpassningar som används för mänsklig anslutning. Modellen är unik eftersom den fokuserar på vad som händer i hjärnan …

Vad händer i hjärnan när människor spelar musik tillsammans? Read More »

Kontakta mig

Kontakta mej